Hoiva

Norlandian ikäihmisten palveluiden perustana on aktiivisuus, turvallisuus, mielekäs elämä ja itsemääräämisoikeus.

Yhdistämällä päiväkodin ja ikäihmisten hoivan sekä palveluasumisen luomme mahdollisuuksia sukupolvien välisiin kohtaamisiin. Tällä edistämme syrjäytymisen ehkäisyä ja yksinäisyyden torjumista, mitkä ovat valitettavasti kasvavia haasteita ikäihmisten keskuudessa. Mielenterveys- ja muut terveysongelmat kasvavat vanhusten eristäytyessä muusta yhteiskunnasta.

Huomioimme asiakkaidemme yksilölliset tarpeet ja toiveet. Terveyttä edistävä lähestymistapamme tarkoittaa muun muassa aktiivisen liikkumisen ja monipuolisen ruokavalion tukemista sekä tiivistä yhteistyötä läheisten kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen ja sisältörikas elämä vanhemmilla päivillä.

Toimimme yhdessä yliopistojen kanssa uusien työmenetelmien kehittämiseksi. Pitkä kokemuksemme terveys- ja hoivapalveluista tuo tähän kehittämiseen vahvan pohjan. Mottomme on ”Hyvä elämä joka päivä!”

ISO laatu- ja ympäristöstandardit muodostavat toimintamme perustan ja varmistavat, että palvelumme noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä, ohjeistuksia ja sopimuksia. Työntekijämme käyttävät laatujärjestelmää työn kehittämiseen.

Norlandia tuo oman panoksensa ikääntyvän ihmisen tarpeisiin. Toimimme tehokkaasti rakennuttamisessa ja palvelutuotannossa varmistaen korkean laadun. Tämä on mahdollista, koska vastaamme itse suunnittelusta ja toiminnasta hoiva- ja varhaiskasvatuspalveluissa.