Sukupolvet yhdessä

Konseptimme, jossa päiväkoti ja ikäihmisten asuminen yhdistetään, luo yhteyden sukupolvien välille. Konsepti tarjoaa elinympäristön, jossa lapset ja ikäihmiset tapaavat ja oppivat toisiltaan. Lapset rikastuttavat spontaanisti tai suunnitellusti ikäihmisten arkea. Ikäihmiset tuovat ympäristöön turvallisuutta ja elämänkokemusta, perinnetietoa ja taitoa, kiireettömyyttä, lasten itsetuntoa vahvistavaa vuorovaikutusta ja huomiota sekä erilaisuuden oppimista. Lapset tuovat tilaan iloa, leikkiä, tärkeyden tunnetta ja elämän tarkoitusta. Perheet voivat muodostaa yhteyden vanhempaan sukupolveen.

Lasten ja ikäihmisten välinen vuorovaikutus luo ympäristön, jossa lapsi oppii ymmärtämään ikääntymistä. Lasten leikki, nauru ja uteliaisuus levittää iloa koko taloon. Yhteistoiminnalla on vahva yhteiskunnallinen merkitys siihen minkälaiseksi lapsen käsitys ikääntyneiden elämästä muodostuu ja miten tuleva sukupolvi suhtautuu ikäihmisten elämään vaikuttaviin päätöksiin tulevaisuudessa.

Palvelukonseptimme koostuu

MOTORISTEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN JA KUNNON YLLÄPITÄMINEN

Ulko- ja sisätilat varusteineen sopivat sekä lapsille että ikäihmisille.

Ikäihmiset ja lapset osallistuvat päivän aktiviteetteihin yhdessä.

YHTEISÖLLISYYS, KODIKKUUS, PERHESUHTEET

”Koko perhe saman katon alla.”

Tiivis yhteys sukulaisiin ja muuhun yhteisöön.

Tehokas viestintä vanhempien ja läheisten kanssa.

VUODENAJAT, SÄÄILMIÖT, ULKOILU SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ

Ikäihmisten ja lasten toiminnan teemat mukailevat vuodenaikoijen vaihteluita.

Varmistetaan riittävä ulkoilu myös ikäihmisille.

AISTIT

Sisätiloista löytyy kosketusseinä ja aistihuone. Pihalla sijaitsee aistipuutarha.

Sisätiloissa käytössämme on eri aisteja aktivoivia ja interaktiivisuuteen kannustavia tiloja molemmille sukupolville.

TEKNOLOGIA JA INNOVAATIOT

Myönteinen suhtautuminen uusiin teknologiaratkaisuihin.

Sovellukset tukemassa lasten luontaista luovuutta ja uteliaisuutta.

Teknologinen sovellus, jolla lapset ja ikäihmiset voivat pelata yhdessä

KULTTUURIEN YMMÄRTÄMINEN

Perinteinen suomalainen kulttuuri ja muut kulttuurit.

Vanhusten muistot menneisyydestä luovat lapsille ymmärrystä vanhoista ajoista ja perinteistä.

LOGIIKKA, MATEMATIIKKA, AIVOJEN AKTIIVISUUS

Aivojumppa on tärkeää sekä lapsille että ikäihmisille.

Molemmat voivat pelailla yhdessä esimerkiksi muistipeliseinän avulla.

TAIDE, KULTTUURI, MUSIIKKI

Lapset ja ikäihmiset soittavat ja kuuntelevat musiikkia yhdessä.

Yhteiset taiteilut ovat molemmille mieluisaa toimintaa.

KIRJALLISUUS

Lasten runot ja tarinat ovat erittäin kiinnostavia ikäihmisten mielestä.

Tarinat historiasta ja perinteiset suomalaiset sadut kiehtovat molempia.

LUONTOSEIKKAILUT

Lasten säännöllisiltä luontoretkiltä tuodaan tuliaisia yhteiseen toimintaan.

Molempien yhteisellä piha-alueella on runsaasti luontoelementtejä.

RUOKA

Korkealaatuista oman kokin laittamaa lähi- ja luomuruokaa ikäihmisille ja lapsille.

Norlandia Delin palvelut vanhemmille, vierailijoille ja lähialueen asukkaille.

Oma ruokapuutarha.

Lapset ja ikäihmiset laittavat ruokaa ja leipovat yhdessä luoden ja herättäen henkiin ruokamuistoja.