Päiväkoti

Norlandia Päiväkodit toimivat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Toimintaa rikastutetaan jokaiselle päiväkodille tarkkaan valikoiduilla teemoilla. Sukupolvet yhdistävässä konseptissa toiminta rakentuu vahvasti yhteisöllisyyden ympärille ja teemat kumpuavat lapset ja ikäihmiset yhdistävistä aihepiireistä. Lasten ja perheiden osallisuus, toiveet ja odotukset muokkaavat toimintaa. Meillä kaikilla on elinikäinen halu leikkiä ja oppia!

Toimintamme toteutuu pienryhmätoimintana. Varhaiskasvatusympäristö suunnitellaan jo rakennusvaiheessa tukemaan pienryhmätoiminnan toteutumista. Pedagogisesti toimimme positiivisen pedagogiikan menetelmien mukaan. Lapsen vahvuudet ja taidot huomataan, havainnoidaan ja dokumentoidaan. Nämä erittäin tärkeät lapsen yksilölliset piirteet värittävät toimintasuunnitelmien sisältöä ja takaavat lapselle mielekkään leikki- ja oppimisympäristön.

Norlandia päiväkodit on ISO- sertifioitu yhtiö. Koko henkilöstömme osallistuu laatutyöskentelyyn. Yhtenäisten laadunvarmistuksen käytäntöjen lisäksi paikallinen laatutyö, raportointi, valvonta ja kehittäminen on osa kaikkien työntekijöidemme tärkeää työtä.

Norlandia Päiväkodit on toiminut suomalaisessa varhaiskasvatuksessa jo 25 vuotta. 90 päiväkotiamme toimivat jo 44 kunnassa.