Hoiva

Norlandian ikäihmisten palveluiden perustana on aktiivisuus, turvallisuus, mielekäs elämä ja itsemääräämisoikeus.

Yhdistämällä päiväkodin ja ikäihmisten hoivan sekä palveluasumisen luomme mahdollisuuksia sukupolvien välisiin kohtaamisiin. Tällä edistämme syrjäytymisen ehkäisyä ja yksinäisyyden torjumista.

Huomioimme asiakkaidemme yksilölliset tarpeet ja toiveet. Terveyttä edistävä lähestymistapamme tarkoittaa muun muassa aktiivisen liikkumisen ja monipuolisen ruokavalion tukemista sekä tiivistä yhteistyötä läheisten kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen ja sisältörikas elämä vanhemmilla päivillä.

Toimimme yhdessä oppilaitosten kanssa uusien työmenetelmien kehittämiseksi. Pitkä kokemuksemme terveys- ja hoivapalveluista tuo tähän kehittämiseen vahvan pohjan. Mottomme on ”Hyvä elämä joka päivä!”

ISO laatu- ja ympäristöstandardit muodostavat toimintamme perustan ja varmistavat, että palvelumme noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä, ohjeistuksia ja sopimuksia. Työntekijämme käyttävät laatujärjestelmää työn kehittämiseen.

Norlandia tuo oman panoksensa ikääntyvän ihmisen tarpeisiin. Toimimme tehokkaasti rakennuttamisessa ja palvelutuotannossa varmistaen korkean laadun. Tämä on mahdollista, koska vastaamme itse suunnittelusta ja toiminnasta hoiva- ja varhaiskasvatuspalveluissa.

 

Hoivakoti

Ympärivuorokautisen palveluasuminen koti tarjoaa ympärivuorokautista apua asukkailleen vuoden jokaisena päivänä.  Kaikkien asukkaiden käytössä ovat yhteiset isot tilat oleskeluun ja ruokailuun, tilavat saunatilat sekä kuntosali. Henkilökunta on apuna ja tukena kaikissa päivittäisissä toiminnoissa sekä huolehtii siivous- ja vaatehuollosta asukkaan kanssa tai hänen puolestaan. Hoivakodissa on turvallista asua elämänsä loppuun saakka.

Hoivakodin henkilökunta koostuu moniammatillisesta työryhmästä. Kodinhuoltajat huolehtivat tilojen siisteydestä ja puhtaudesta. Tehostetun asukkaaksi pääsee oman kotikunnan SAS ryhmän kautta. Hoivayksikön johtaja auttaa asukkaaksi pääsemisen prosessissa.

Palvelutalo

Palvelutalojen tilat koostuvat asukkaiden vuokra-asunnoista sekä yhteisistä oleskelu- sekä saunatiloista. Myös kuntosali on Palvelutalon alakerrassa. Asukkaan maksamaan vuokraan sisältyy viikoittainen saunavuoro, kuntosalin käyttö sekä sähkö- ja vesimaksu. Henkilökunta on Palvelutalossa paikalla klo 7-21 välisenä aikana. Asukkailla on käytössään turvapuhelin, jonka kautta saa henkilökuntaan yhteyden ympärivuorokauden.

Palveluasumiseen on mahdollista muuttaa kunnan maksusitoumukselle tai palvelusetelillä. Asukkaaksi pääsemiseksi kannattaa olla yhteydessä Hoivakodin johtajaan ja / tai oman kotikunnan SAS ryhmään.

Koko korttelissa järjestetään viikoittain yhteistä tekemistä pienemmissä sekä isommissa ryhmissä.  Asukkaiden kanssa yhdessä suunnittelemamme toiminta, rakentuu toimintaperiaatteiden (linkiksi toimintaperiaatteisiin) avulla. Molemmissa palveluissa asukkaat saavat tuoda omia kalusteitaan ja sisustaa oman kodin itsensä näköiseksi. Päivittäinen ulkoilu, lasten kanssa yhteinen tekeminen ja laadukkaat oman keittiön ateriat tukevat mielekästä sekä turvallista ikääntymistä Isokarhussa.

Molemmissa kodeissa asukkaan maksut muodostuvat vuokrasta, kunnan määrittämästä palvelumaksusta sekä ateriamaksuista. Asukkaat voivat ostaa myös lisäpalveluita.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule käymään!

Hoivayksikön johtaja

Mira Ruusunen

050 476 8933

mira.ruusunen@norlandia.com