Norlandian Yhdessä-palvelukorttelissa panostetaan ikäihmisten ennakoivaan hoitoon

Tuusulan Puustellinmetsän Yhdessä-korttelissa yhteistä arkea viettävät Hoivakoti ja Palvelutalo Isokarhun seniorit, päiväkoti Pikkukarhun juniorit ja koirapäiväkoti Tuusulan Tassujen nelijalkaiset ystävät.

Palvelutalossa jokainen asukas asuu omassa kodissaan, saa tarvitsemansa palvelut omaan kotiin ja osallistuu halutessaan yhteisölliseen tekemiseen. Tehostetun palveluasumisen kodissa, Hoivakoti Isokarhussa, annetaan asukkaille ympärivuorokautista apua vuoden jokaisena päivänä ja henkilökunta myös tukee kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.

Korttelin toiminta rakentuu yhteisöllisyyden ympärille ja juniorit sekä seniorit puuhastelevat yhdessä aina, kuin vain mahdollista.  Asukkaiden kanssa lisäksi ulkoillaan päivittäin, ja heille on tarjolla aktiviteettejä musiikin, taiteiden, urheilun sekä käsitöiden parissa.

Kaikki korttelin toiminta tukee mielekästä ja turvallista ikääntymistä. Kaiken keskiössä on asiakas ja asiakkaan hyvä elämä, jota voidaan tukea myös älykkään teknologian avulla.Isokarhun asukkailla on esimerkiksi käytössäänVivagon hoitajakutsu- ja hyvinvointiratkaisut. Nämä ratkaisut mahdollistavat asukkaillemme turvallisuuden ja ainutlaatuisen mahdollisuuden ensiluokkaiseen hoitotyöhön Vivagon tuottaman hyvinvointitiedon avulla. 

Reaaliaikainen analyysi asukkaidemme hyvinvoinnista mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet, automaattiset hälytykset ja asukaslähtöisen hoidon. Vivagon ohjelmisto kerää ja analysoi tukiasemien, kellojen ja muiden hälytyslaitteiden lähettämät hälytykset, hyvinvointitiedot ja ilmoitukset voinnin muutoksista. 

Teknologisten ratkaisujen avulla lisäämme asukkaidemme hyvinvointia

Tuusulassa Hoivakodin työntekijät seuraavat asukkaan vuorokausirytmiä ja tekevät havaintoja saamastaan datasta. Esimerkiksi muistisairaat saattavat olla levottomia ja Vivagon datasta hoitajat pystyvät havaitsemaan toistuvuuksia, jolloin on helpompi miettiä mistä levottomuus johtuu. Eräänkin asukkaamme närästys löytyi niin, että hoitaja huomasi datasta, että asukas muuttui levottomaksi aina ruuan jälkeen. Kun Vivagon datasta näki samanlaisen rytmin aina ruuan jälkeen, hoitajan oli helppo lähteä miettimään ruuasta johtuvia syitä levottomuudelle.

Hoitajat näkevät Vivagon avulla asukkaan luontaisen vuorokausirytmin. Hoitajien on helppo katsoa seurannasta, onko asukas hereillä eikä heidän tarvitse turhaan herättää asukasta. Yöllä hoitaja pystyy seuraamaan asukkaiden liikehdintää sekä huomaamaan milloin asukas on herännyt.  

Hoitajat voivat seurata Vivagon datasta myös asukkaiden unirytmiä. Kun asukas kertoo nukkuvansa huonosti tai hän ei saa unta, syitä tähän pohditaan yhdessä. Dataa seuraamalla hoitajat näkevät nukahtaako asukas paremmin tehtyjen hoitotoimenpiteiden ansiosta. Muistisairaan asukkaan kohdalla asukas voi itse kokea nukkuvansa huonosti. Tällöin hoitajat seuraavat Vivagon tuottamaa dataa asiakkaan kokemuksen lisäksi.

Isokarhussa Vivagon tuottama hyvinvointitieto ja automaattiset hälytykset parantavat asukkaidemme turvallisuutta ja tukevat jokapäiväistä hoito- ja hoivatyötä sekä mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat muutoksista asukkaan hyvinvoinnissa ja mahdollistavat yksilöllisen sekä ennakoivan hoivan. Hyvinvointitietoa voidaan jakaa helposti myös omaisille.     

Hyvinvointitiedon avulla käynnit voidaan ajoittaa asiakaslähtöisesti ja asiakkaan normaaliin rytmiin sopivasti. Jatkuva, automaattinen hyvinvoinnin seuranta automaattisine ilmoituksineen voinnin muutoksista auttaa ennaltaehkäisevässä hoitotyössä, sekä päätöksenteossa esim. asukkaan hoitoisuusluokkaa tai paikkaa määritettäessä.

Näin Vivago-teknologian hyödyt näkyvät Isokarhun arjen toiminnassa

  • Automaattiset hälytykset ja ilmoitukset asukkaan voinnin muutoksista
  • Hoidon ja lääkityksen tehokkuuden ja vaikuttavuuden seuranta
  • Henkilökohtainen ja ennakoiva hoito
  • Kustannussäästöt ja resurssien allokointi esim. yöhoidon oikea-aikaisuus ja nopea puuttuminen asiakkaan voinnin muutoksiin
  • Ennakoiva tieto asukkaiden voinnin muutoksista vähentää akuutin hoidon tarvetta
  • Hyvinvointinäkymän avulla koostettu raportointi hyvinvointialueelle
  • Suora puheyhteys asukkaan ja hoitajan välillä

Hyödyt läheisille ja asukkaille

  • Läheiset saavat ajantasaista tietoa asukkaan voinnista
  • Tieto vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja tuo mielenrauhaa
  • Tiedon avulla läheisiä ja myös asukasta itseään voidaan motivoida ja sitouttaa asukkaan saamaan hoitoon